top of page
ro flag.png

Politica de confidentialitate

Confidențialitatea informațiilor

Datele solicitate vor fi folosite doar în contextul evidentei platilor către noi.

Informațiile obținute de la utilizator nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituții, etc. decât în cazul in care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile online sau în cazul în care se abuzează în orice fel de website.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite numai în scopul declarat anterior. Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea platii și pentru comunicări ulterioare.

Datele completate de către utilizatori pe Site vor fi stocate de către administratorul site-ului, ISSWOV, iar cele legate de plata online de furnizorul specializat în procesarea de plăți online.

english flag.webp

Confidentiality policy

Confidentiality of information

The requested data will only be used in the context of payment records to us.

The information obtained from the user will not be made available to any person, legal entity, institution, etc. except if they are requested justifiably by the legal authorities to verify online transactions or if the website is abused in any way.

The user's personal data will be used only for the previously stated purpose. The information in the payment form will be used to send the user payment confirmation and for further communications.

The data filled in by users on the Site will be stored by the site administrator, ISSWOV, and those related to online payment by the provider specialized in online payment processing.

bottom of page