top of page
ro flag.png

Despre EuPlatesc.ro

​Platile efectuate pe acest site sunt 100% sigure si se pot realiza cu orice card VISA / Mastercard. Nivelul de securitate al acestora este asigurat de intrunirea tuturor standardelor 3DSecure. 

Acest serviciu este pus la dispozitie prin intermediul platformei euplatesc.ro. 
EuPlătesc.ro este un serviciu oferit de către EuroPayment Services. Specialiştii EuroPayment Services s.r.l au o experienţă îndelungată (încă din 2004) în furnizarea de servicii de integrator de soluţii de e-commerce şi procesator de tranzacţii online cu carduri bancare.

EuPlătesc.ro vă oferă un singur punct de procesare on-line a cardurilor, indiferent de banca emitentă, folosind cea mai sigură tehnologie de autentificare – 3DSecure.

3DSecure reprezintă rezultatul eforturilor Organizațiilor Internaționale Visa/Mastercard de a minimiza frauda online, protejând atât deținătorii de card cât și comercianții virtuali.

EuroPayment Services S.R.L. este certificată ISO/IEC 27001:2013 (Sistemului de Management al Securității Informației) și SR EN ISO 9001:2015 (Sistemului de Management al Calității).

Aceste certificări se adaugă la certificarea PCI-DSS Level 1 - Service Provider și personal certificat DPO (TÜV Austria Romania) ceea ce confirmă preocuparea EuPlătesc.ro pentru îmbunătățirea continuă a calității și securității serviciilor livrate clienților noștri.

euplatescjpg_571c96b507e1f-final.jpg
euplatesc.png
english flag.webp

About EuPlatesc.ro

Payments made on this site are 100% secure and can be made with any VISA / Mastercard card. Their security level is ensured by meeting all 3DSecure standards.

This service is made available through the euplatesc.ro platform.
EuPlătesc.ro is a service offered by EuroPayment Services. EuroPayment Services s.r.l. specialists have a long experience (since 2004) in providing e-commerce solution integrator services and online bank card transaction processor.

EuPlătesc.ro offers you a single online card processing point, regardless of the issuing bank, using the most secure authentication technology - 3DSecure.

3DSecure is the result of Visa/Mastercard International Organizations efforts to minimize online fraud, protecting both cardholders and online merchants.

EuroPayment Services S.R.L. is ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System) and SR EN ISO 9001:2015 (Quality Management System) certified.

These certifications are added to the PCI-DSS Level 1 - Service Provider certification and DPO certified personnel (TÜV Austria Romania), which confirms EuPlătesc.ro's concern for the continuous improvement of the quality and security of the services delivered to our customers.

bottom of page